Semak permohonan Elaun PJM kepada Pasangan

KEMASKINI PERMOHONAN ELAUN PINGAT JASA MALAYSIA (PJM)SECARA ONE OFF KEPADA PASANGAN PENERIMA PJM YANG TELAH MENINGGAL DUNIA (VETERAN ATM TIDAK BERPENCEN)YBhg. Dato�/Tuan/Puan, untuk makluman Portal Kemaskini Permohonan PJM kepada Pasangan Penerima PJM yang telah meninggal dunia telah Go-Live bermula hari ini, 24 Mei 2021. Portal ini disediakan khususnya untuk pasangan Veteran ATM Tidak Berpencen