Permohonan Moratorium PKP 0,3 ( 2022)

Permohonan Moratorium PKP 0,3 ( 2022)

Persatuan Perbankan dan Institusi Kewangan Islam Malaysia (AIBIM) bersama-sama 19 bank lain memberikan tawaran borang permohonan moratorium dan penangguhan bayaran pinjaman Bank Rakyat Maybank CIMB Bank Islam RHB Alliance Bank BSN kepada semua peminjam untuk kebenaran tangguh bayaran pinjaman kereta, rumah dan juga pinjaman peribadi untuk B40 yang berkelayakan dan syarikat PKS/SME yang terjejas